MUNTATGE DE CIRCUITS IMPRESOS

Som especialistes en el muntatge de circuits convencionals i circuits mixtos (convencionals i SMD). Les fases de treball que habitualment desenvolupem són:

  • Muntatge dels components a les plaques electròniques.

  • Soldadura.

  • Repàs i acabats.

  • Test elèctric.

  • Envernissat (tropicalització).

  • Embalatge.

  • Treballem amb una gran diversitat de circuits (simples, complexos, monocares, de doble cara...) i sense cap limitació de quantitat.

    Som rigorosos en el seguiment de les instruccions del client i vetllem per aconseguir que el producte final respongui a les seves necessitats.